Friday, 2 November 2018

Al-Baqarah Ayat 250

2.2.250
Juz:2,Surah:2.

Surah 2, Ayat 250:

.
.
Ringkasan tafsir;

Maka pergilah tentera yang sedikit itu bersama dengan raja Talut untuk menyerang tentera Jalut. Maka Raja Talut berdoa kepada Allah “Wahai Tuhan kami, tumpahkanlah kesabaran kedalam hati kami dan tetapkan pendirian kami, dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kafir itu”.

Pada ayat ini Allah menceritakan dengan maksud; “manakala tentera Talut berhadapan dengan Jalut dan bala tenteranya, mereka berdoa “wahai Tuhan kami tumpahkanlah sabar dalam hati kami,  dan tetapkanlah kaki kami dan tolonglah kami mengalahkan kaum kafir”.


[previous] [next] [home]
.
.
RUJUKAN SUMBER;
Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 241~250,
[GS] https://sites.google.com/site/n21guarcempedak/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
No comments:

Post a Comment